به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان کرمان ،عملیات اجرایی فاز اول سوله ذخیره علوفه و خوراک دامی به مساحت 1000 متر مربع و به ابعاد 20 در 50 متر با ارتفاع حداقل 8 متر و حداکثر 11 متر ( شامل پی کنی، اجرای شفته ،فنداسیون،اسکلت وپوشش سقف) با طراحی پیش بینی، نصب تجهیزات کارگاه مجهز خوراک دام، با پیمانکاری شرکت فن آوران رنگین فلز بابکان، با اعتبار12 میلیارد ریال توسط مجتمع مس شهربابک در محل شرکت تعاونی عشایر شهربابک شروع گردیده است و پیش بینی میگردد با توجه به قرارداد شرکت مذکور، عملیات فوق الذکر ظرف مدت 6 ماه به پایان برسد.

دیدگاهتان را بنویسید