به گزارش روابط عمومی اداره کل به نقل از رئیس اداره امورعشایر شهرستان بردسیر عملکرد فروردین  ماه این اداره به شرح ذیل میباشد:

نشست رئیس اداره امورعشایر با شورای آرد نان شهرستان جهت درخواست افزایش سهمیه آرد عشایر

 

شرکت در جلسه برگزاری جشنواره گل محمدی سال 97 جهت برپایی هرچه باشکوهتر جشنواره و حضور پر رنگ تر اداره امور عشایر شهرستان…

 

ابرسانی سیار به میزان 250 مترمکعب جهت 200خانوار عشایر…

عملکرد شرکت تعاونی شهرستان :

توزیع جو 57تن –سبوس 47تن –کنسانتره 12تن – توزیع سیلندر  گاز 750عدد-ارد 51تن –ذرت 23تن –سایرنهاده های دامی 50تن –بیمه دام 700 راس –بیمه   شده روستاییان  و عشایر 15 نفر تمدید

دیدگاهتان را بنویسید