به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان کرمان جلسه امر به معروف و نهی از منکر در اداره کل امور عشایر استان کرمان برگزار شد.
در جلسه ای که در تاریخ ۲۶ تیر با حضور مدیرکل برگزار گردید مصادیق امر به معروف و نهی از منکر مورد بحث و بررسی قرار گرفت .
مدیرکل امور عشایر با تاکید بر اینکه فریضه امر به معروف و نهی از منکر یک وظیفه همگانی است خاطر نشان کرد ترویج، توسعه و عمل به این امور باید در دستور کار قرار گیرد و نگاه وسیع در تمام جوانب به این فریضه حائز اهمیت می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید