طي حكمي از سوي آ قاي مهندس غلامرضا امير شكاري مدير كل  محترم امور عشاير استان كرمان آ قاي فضل الله علينژاد به عنوان سرپرست اداره امور عشاير شهرستان بم  منصوب و از خدمات آ قاي    رضا قلعه خاني رئيس قبلي اين اداره تقدير به عمل آ مد…


 تشكيل جلسات هماهنگي با موضوع حل موانع و مشكلات امور بيمه عشاير در تاريخهاي 13/11/86 و 3/11/86 در محل اداره كل امورعشاير ي كرمان 
جلسه دوم با حضور آ قايان جعفري مدير كل بيمه خدمات در ماني استان كرمان ، سرابندي نماينده صندوق بيمه تامين اجتماعي روستائي و عشا يري استان و آ قاي دكتر اسدي دبير ستاد ساماندهي روستائيان تشكيل گرديد در اين جلسه مقرر گرديد شركتهاي عشايري در انتقال پروندهاي سلامت عشاير فعال ، و آ قاي سرابندي گواهي ادارات عشايري در مورد فوت عشايري كه در مناطق فاقد خانه بهداشت هستند را تائيد و به عنوان مدرك براي برقراري مستمري بپذيرند 
: افتتاح چند پروژه عمراني به شرح زير
جاده سرگز سرني بافت ، جاده دسترسي به مزارع بافت به طول 9 كيلومتر ، 5 كيلومتر سيل بند كانونهاي عشايري بافت ، آ ب آ شاميدني سرزه بم 
: كلنگ زني پروژ ه ها

 جاده كوهشاه بم به طول 12 كيلومتر ، قطعه اول جاده اسفندقه بافت به طول 10 كيلومتر 
 افتتاح دو غرفه در نمايشگاه دستاوردها ، توانمنديها ، عملكرد سازمان جهاد كشاورزي و ادارت وابسته 
 شركت درمراسم گراميداشت دهه مبارك فجرو حضور در گلزار شهدا ء 
  شركت در راهپيمائي يوم الله 22 بهمن

 

دیدگاهتان را بنویسید