اقای مهندس سالاری رئیس اداره عمران و امور زیر بنائی اداره کل فعالیتهای عمرانی آذر ماه سال 92 اداره کل را به شرح ذیل بیان نمودند…

.

 

1- باز گشائی 10 کیلو متر از راههای مناطق عشایری جاده گلچین در بخش گلباف

2- باز گشائی 7 کیلو متر از جاده منطقه هشتاد دان جوشان

3- تسطیح و آماده سازی زمین فوتبال  منطقه عشایری محسن آباد با همکاری دهیاری محل

4-تیغ زنی 250 کیلو متر جاده های مناطق عشایری بخش بلوردوحکمت اباد

دیدگاهتان را بنویسید