لایحه قانونی ایجاد مراکز خدمات کشاورزی روستایی و عشایری
مرجع تصويب کننده :
تعداد مواد :
تعداد تبصره : 6
تعداد بند :
از نظر اجرا : جاري
دستگاه اجرايي : وزارت کشاورزی
تن :
وزارت کشاورزی موظف است به تدریج در هر یک از دهستانها کشور واحدی به نام مرکز خدمات کشاورزی و عمران روستایی و عشایری بر اساس این ماده واحده و آیین نامه های اجرایی آن ایجاد نماید

دیدگاهتان را بنویسید