نخستین جلسه کارگروه «ساماندهی عشایر» با حضور رییس سازمان امور عشایر و نمایندگان 20 دستگاه های اجرایی و علمی کشور امروز سه شنبه اول اردیبهشت در سالن فجر سازمان تشکیل شد…

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان امور عشایر ایران، در این کارگروه که ذیل شورای برنامه ریزی توسعه روستایی، عشایری و توانمندسازی گروه های کم درآمد ستاد برنامه ششم توسعه کشور تشکیل شده است، رییس سازمان امور عشایر در سخنانی گفت: تشکیل این کارگروه فرصت طلایی برای برنامه ریزی و تدوین برنامه های مناسب در راستای ساماندهی و خدمات رسانی هدفمند و مؤثر به جامعه عشایری است.

کرمعلی قندالی با تشریح ظرفیت ها و سهم جمعیتی، توزیع جغرافیایی و نقش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عشایر، بر لزوم توجه جدی به جایگاه عشایر کوچنده در برنامه ششم توسعه متناسب با ظرفیت ها و نیازهای آن ها تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت های آئین نامه ساماندهی عشایر و وظایف مشخص شده برای دستگاه های برنامه ریزی و اجرایی مرتبط با امور عشایر در آن تصریح کرد: نمایندگاه محترم دستگاه های اجرایی، نیازهای برنامه ای دستگاه متبوع خود در حوزه عشایر را در کارگروه مطرح کنند و در مقابل نسبت به اعلام و پیگیری نیازهای جامعه عشایری در برنامه های دستگاه اهتمام داشته باشند.

بر اساس این گزارش، در ادامه ضمن ارائه گزارش وضع موجود جامعه عشایری کشور، در خصوص نحوه فعالیت کارگروه و اهداف اصلی آن شامل تهیه و تدوین سند راهبردی توسعه عشایر، بررسی و پیشنهاد موضوع خاص توسعه در امور عشایر، تهیه اسناد لازم در حوزه عشایر برای تاثیرگذاری و درج در ضوابط ملی آمایش سرزمین و مستندسازی و تهیه اطلاعات، اسناد و احکام لازم در حوزه توسعه عشایری برای اعمال در اسناد توسعه استانی بحث و تبادل نظر شد.

گفتنی است، کارگروه «ساماندهی عشایر» با هدف تدوین برنامه ساماندهی عشایر کشور در ذیل شورای برنامه ریزی توسعه روستایی، عشایری و توانمندسازی گروه های کم درآمد ستاد برنامه ششم توسعه کشور تشکیل شده است و نمایندگان 20 وزارتخانه، سازمان و انجمن های علمی و دانشگاهی کشور در آن عضویت دارند.

دیدگاهتان را بنویسید