تاکید معاون استاندارکرمان:

لزوم ضرورت تامین علوفه و آب شرب در مناطق بحرانی استان

 

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمان بر لزوم ضرورت تامین علوفه و آب شرب در مناطق بحرانی استان تاکید کرد و گفت: به فرمانداری ها توصیه می شود بخشی از اعتبارات در اختیار را صرف آبرسانی سیار به مناطق آسیب دیده عشایری کنند…

 

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمان بر لزوم ضرورت تامین علوفه و آب شرب در مناطق بحرانی استان تاکید کرد و گفت: به فرمانداری ها توصیه می شود بخشی از اعتبارات در اختیار را صرف آبرسانی سیار به مناطق آسیب دیده عشایری کنند.
به گزارش دفتر معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمان، محمدجواد فدائی صبح پنجشنبه در جلسه کارگروه اقتصادی عشایری استان با اشاره به وسعت خشکسالی در استان و تاثیر آن بر زندگی عشایر استان، بر ضرورت تامین علوفه و آب شرب در مناطق بحرانی استان تاکید کرد.
وی با تاکید بر لزوم تامین اعتبار برای آبرسانی سیار به مناطق بحرانی استان، خاطرنشان کرد: مسئولین اداره کل عشایری استان با مراجعه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، لیست تهیه شده از نیازها را به تفکیک شهرستانی ارائه دهند تا اعتبارات مورد نظر، در اعتبارات استانی لحاظ شده و یا از محل اعتبارات بحران تامین گردد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمان یادآورشد: با توجه به اینکه در قانون برنامه ششم اعتبارات حاصل از مالیات ارزش افزوده در اختیار فرمانداری ها برای استفاده در مناطق عشایری قید خاصی ندارد، به فرمانداری ها توصیه می شود بخشی از این اعتبارات را صرف آبرسانی سیار به مناطق آسیب دیده عشایری کنند.
فدائی با تاکید بر پیگیری و مکاتبه دفتر هماهنگی اقتصادی استانداری با وزیر کشاورزی مبنی بر تامین علوفه یارانه ای به عشایر استان، تصریح کرد: دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری پیگیری نماید تا بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به عنوان معین اقتصادی شهرستان قلعه گنج در آبرسانی سیار به مناطق آسیب دیده مشارکت و کمک نماید.
وی از برگزاری جلسه ای طی دو هفته آینده با موضوع حمایت از شرکت های تعاونی عشایری استان خبر داد و گفت: در این جلسه بررسی و تصویب خواهد شد که حمایت از شرکت های تعاونی عشایری به نحوی صورت پذیرد که شرکت های مزبور بتوانند نهاده ها و نیازهای عشایر را تامین و در اختیار آنها قرار دهند و هزینه های مربوطه را از محل فروش دام عشایر به این شرکت ها در زمان مناسب مستهلک نمایند.منبع( معاونت هماهنگی وامور اقتصادی استانداری کرمان)


دیدگاهتان را بنویسید