این مجمع  با هدف انتخاب اعضاء هيات مديره با حضور مدیر کل امور تعاونی ها و نظام بهره برداری  سازمان عشایری ایران جناب آقای دکتر رحیمی ، مهندس ابراهیمی مدیر کل امور عشایر استان ، رئیس اداره امور تعاونیها ، مدیر عامل اتحادیه شرکتهای تعاونی عشایری و مدیران  عامل شرکت های تعاونی های عشایری استان  در محل سالن اجتماعات  اداره كل امور عشایر تشكيل گرديد.

شایان ذکر است استان کرمان دارای یک اتحادیه تعاونی عشایری، 7 شرکت تعاونی عشایری، یک میدان عرضه دام و پنج کارگاه  خوراک دام می باشد

دیدگاهتان را بنویسید