در مورخه 23/02/98 جناب آقای مهندس ابراهیمی مدیر کل امور عشایر استان به اتفاق معاونین اداره کل و رئیس اداره بهسازی و امور تولید به شهرستان سیرجان عزیمت نموده و در اداره امور عشایر سیرجان از نزدیک با عشایر همجوار معدن گل گهر دیدار و ضمن شنیدن مشکلات و مسائل مربوطه قول مساعد و تشکیل جلسات جهت رفع موانع موجود و حل و فصل موضوعات مطرح شده گردید. در این دیدار عشایر مناطق چاه دراز،چاه بنه،چاه علی حیدر،چاه مغوئیه،چاه کاسه،چاه کاریز،چاه قدرت،چاه میل،چاه خشخاش،قطار بنه،چاه تلخ و چاه نره عباسی که بعلت قرارگرفتن در محدوده مجتمع معدنی گل گهر دچار مشکلاتی از جمله وجود گرد و خاک،تخریب مراتع ،عبور و مرورخودروهای معدن و محدودیت منابع آبی شده اند مسائل و مشکلات خود را مطرح نمودند. در پایان مقرر گردید ضمن تشکیل جلسات با مسئولین ذیربط اقدامات لازم را در خصوص رفع موانع صورت گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید