به گزارش رئیس اداره امور عشایرشهر ستان شهر بابک آقای سعید رئیسی ، مراسم جشن  ثبت جهانی میمند با حضور معاون رئیس جمهور ، استاندار و سایر مقامات کشوری …

و استانی در روستای صخره ای میمند برگزار گردید .دراین مراسم استاندار کرمان از ثبت جهانی میمند به عنوان یک کار بسیار بزرگ یاد وبیان نمودند: با تحقق این امر، این روستای تاریخی به همه جهانیان شناسانده وبا این اقدام روستای میمند در لیست شرکت بزرگ گردشگری دنیا قرار گرفته است  .

لازم به ذکر میباشد چشم انداز فرهنگی میمند در13 تیر ماه سالجاری در سی و نهمین اجلاس سالانه کمیته میراث جهانی سازمان علمی ،فرهنگی و تربیتی ملل متحد یونسکو در فهرست آثار جهانی ثبت شد .

دیدگاهتان را بنویسید