به گزارش روابط عمومي اداره امور عشایر شهرستان سيرجان، در سالروز جنگ تحميلي وآغاز هفته دفاع مقدس براي اولين بار عشاير شهرستان سيرجان همانند ساير نيروهاي مسلح اسلحه به دوش  در مراسم رژه با شكوه ان شهرستان  شركت نمودند.

دیدگاهتان را بنویسید