مسائل فرهنگی و اجتماعی عشایر مورد توجه ویژه قرار گیرد/برنامه ریزی برای تامین سوخت آبشخورهای دام عشایر

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان گفت: در دوره کنونی در حوزه مسائل اجتماعی و فرهنگی باید دقت نظر ویژه ای صورت گیرد زیرا آنچه امروز می تواند به کشور ما ضربه بزند در حوزه های فرهنگی و اجتماعی است و در حال حاضر تمامی توطئه های دشمنان متمرکز بر این حوزه است.به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، حمید ملانوری در شورای عشایری استان کرمان افزود: معرفی ورزش های بومی و محلی عشایر در  بازخوانی اصالت های فرهنگی بومی هر منطقه بسیار موثر است که بخشی از آن به فراموشی سپرده شده است و باید از این ظرفیت ها به خوبی استفاده شود…

وی عنوان کرد: ظرفیت های قانونی و اعتبارات مورد نیاز برای ایجاد اشتغال در جوامع روستائی و عشایری وجود دارد و گاهی به دلیل کم اطلاعی از موضوعات، از آنها به درستی استفاده نمی کنیم. سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان با اشاره به نقش عشایر در تامین امنیت، گفت: هر سیاه چادر عشایری یک پاسگاه امنیتی است و یکجا نشینی عشایر موجب از بین رفتن فرهنگ اصیل عشایری شده و مشکلاتی را برای آنها ایجاد می کند و در کنار آن خلاء های امنیتی نیز ایجاد خواهد شد. ملانوری ضمن تاکید بر این مطلب که دولت باید برای مداخله درست، به جا و به موقع در حوزه عشایری کار کند، گفت: مداخله غیر عالمانه و غیر کارشناسی در مسائل اجتماعی و فرهنگی بسیار خطرناک است و در آینده تاثیرات بسیار بدی در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و امنیتی خواهد داشت.وی تاکید کرد: مداخلات نباید به نحوی باشد که فرهنگ روستایی و عشایری را دچار تغییر کند بلکه باید ظرفیت های فرهنگی زندگی روستایی و عشایری را حفظ کند.به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان این نشست برای تامین سوخت موتور پمپ های چاه های عشایری و تامین آب شرب دام و آبشخورهای عشایری نیز تصمیم گیری شد.
مدیرکل امور عشایری استان کرمان نیز گفت: شاخص های آموزشی در بین عشایر پائین است که لازم است با همت آموزش و پرورش استان کرمان، این مشکل برطرف شود.مهدی ابراهیمی افزود: طرح ارتقای سطح دانش، سواد و مهارت جامعه عشایری، طرح ویژه خدمات فرهنگی و مذهبی عشایر و توانمندسازی مستمر عشایر تدوین شده است که لازم است با همکاری تمامی دستگاه های مربوطه اجرائی شوند.وی ادامه داد: با توجه به پتانسیل های مناطق عشایری و توانمندی های زنان و جوانان عشایر می توان آموزش هایی را ارائه کرد تا ایجاد اشتغال در این جامعه رخ داده و از مهاجرت آنها به شهر جلوگیری شود زیرا عشایر نمونه بارز اقتصاد مقاومتی هستند.مدیرکل امور عشایری استان کرمان با اشاره به اینکه بارندگی های اخیر عشایر را غافلگیر کرده است، گفت: عشایر در سال های اخیر با خشکسالی های مستمر روبرو بوده اند.ابراهیمی اظهارداشت: جامعه عشایری استان کرمان شامل 22 هزار و 564 خانوار و 109 هزار و 439 نفر جمعیت هستند که 9.2 درصد عشایر کشور را تشکیل می دهد.وی با اشاره به اینکه استان کرمان دومین استان کشور از نظر جمعیت عشایری بعد از استان فارس است، ادامه داد:وی با بیان اینکه 14 هزار تن گوشت از سوی عشایر استان کرمان در هر سال تولید می شود، گفت: 60 درصد عشایر استان کرمان در شمال استان و 40 درصد نیز در جنوب استان حضور دارند.مدیرکل امور عشایری استان کرمان عنوان کرد: از سال 1378 تاکنون که خشکسالی حاکم شده است، عشایر به سوی یکجا نشینی روی آورده است و اگر خدمات فرهنگی و مذهبی به این قشر ارائه شده بود، این وضعیت را نداشتیم.ابراهیمی با بیان اینکه در سال گذشته 183 گواهی مهارت برای عشایر در بردسیر صادر شده است، افزود: در سال گذشته 20 صندوق خرد روستایی نیز در بین زنان عشایر راه اندازی شده است و مشغول به فعالیت هستند.وی بیان کرد: استان کرمان یکی از استان های 9 گانه انتنخاب شده برای برگزاری طرح آموزش بهره برداران ویژه عشایر است که در راستای اجرای این طرح 16 هزار نفر از عشایر استان کرمان مورد آموزش قرار می گیرند.برنامه ویژه ارتقاء سطح برخورداری عشایر از خدمات بهداشتی، درمانی، بیمه ها و خدمات حمایتی نیز از سال گذشته اجرائی شده است.

دیدگاهتان را بنویسید