به همت اداره امورعشایری شهرستان شهربابک

مسابقه بزرگ عکس زندگی عشایری با رویکرد اقتصاد وفرهنگ  عشایری برگزارمی شود .

هدف: معرفی زندگی عشایری،

پتانسیل های رشد وتوسعه تولیدات عشایری ، تهیه بولتن وکتابخانه ، معرفی مناطق گردشگری شهرستان وایجاد نمایشگاه عکس.

ارسال آثار: از تاریخ انتشار به مدت یکماه به دبیر خانه جشنواره واقع در اداره امورعشایری

نوع اثر : 7قطعه عکس با فرمتJpeG  درقالب CD

داوری آثار: توسط اساتید مجرب در کرمان وشهربابک

جوائز: اهداء لوح تقدیر به کلیه شرکت کنندگان ، اهداء لوح تقدیر وتندیس جشنواره به ده نفر اول

به نفرات اول تا پنجم جوایز نفیسی اختصاص می یابد.

دیدگاهتان را بنویسید