به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان کرمان در تاریخ 99/4/29 جلسه ای با حضور جناب آقای سروش آرا نماینده بسیج سازندگی سپاه و سرهنگ محمدی فرمانده بسیج عشایری استان و مدیر کل امور عشایر و معاونین ایشان و همچنین نماینده امور عشایر جنوب استان ، در دفتر مدیرکل برگزار گردید.این جلسه که با دستور کار اجرای پروژه های طرح ارائه خدمات پشتیبانی به کوچندگان با مشارکت بسیج سازندگی تشکیل گردید پس از بحث و بررسی مقرر گردید اداره کل امور عشایر استان لیست پروژه های کوچک قابل اجرا را به بسیج سازندگی ارائه نماید و با مشارکت هر دو دستگاه نسبت به اجرای آنها اقدام گردد.

دیدگاهتان را بنویسید