به گزارش روابط عمومي اداره کل امور عشایر استان کرمان مشاور  محترم رئیس سازمان امور عشایر کشور آقای مهندس اسکندری ، اقای عیدی مدیر کل حراست سازمان امور عشایر ،مهندس ابراهیمی مدیر کل امور عشایر ،آقای صفاری رئیس امور عشایر شهرستان و هیئت همراه ضمن حضور وبازديد از مناطق عشايري سيرجان مشكلات ومسائل عشاير از جمله مشكل عشاير همجوار معدن گل گهر را بررسي نمودند و مقرر گرديد از طريق مراجع پيگيري وحل وفصل گردد.و

دیدگاهتان را بنویسید