به گزارش روابط عمومي اداره كل آقاي مهندس شاكري در گفتگويي با خبرگزاري فارس در خصوص كانون هاي اسكان عشاير در كرمان بيان نمودند…

” تاكنون 64 كانون تحت عنوان سايت هاي اسكان  شهرك هاي اسكان وكانون هاي حمايتي وهدايتي  در استان  كرمان ايجاد شده است اين كانونها با هدف اسكان واشتغال عشايربا راه اندازي موتورپمپهای کشاورزی وامكاناتي نظیر مسجد حسينه، مدرسه ، آب شرب بهداشتي ،برق ،خطوط ودكل هاي  مخابراتي ، تلفن همراه ودرمانگاه در آنها ايجاد شده است ايشان اضافه كردند : با خشك شدن آب  چاههاي كشاورزي وكاهش وكمبود منابع آبي برخي از اين كانونها با مشكلاتي مواجه شده اند كه موجب مهاجرت عده ايي از خانوارهاي عشايري شده ودراين راستا اداره كل امورعشاير اقدام به آبرساني سيار وتآمين آب اين مناطق كرده است.”

دیدگاهتان را بنویسید