به گزارش روابط عمومی اداره کل :آقای مهندس ابراهیمی طی مصاحبه با خبرنگاران خبر گزاریها درخصوص عشایر کرمان بیان نمودند : استان کرمان از نظر جمعیت عشایر بعداز استان فارس دومین استان کشور ودارای28 ایل و42 طایفه میباشد که بسیار توانمند ، تولیدکننده ،کم توقع ودریک سیاه چادر که یک کارگاه تولیدی است ، مشغول فعالیت میباشند …

مدیرکل امورعشایر کرمان به فعا لیتهای عشایر مانند دامداری ، کشاورزی، تولید صنایع دستی ، محصولات لبنی وگیاهان دارویی و…. اشاره نموده وبیان نمودند: عشایر شمال استان یک میلیون و800 هزار رأس دام داشته که از این تعدادسالانه 500  هزار رأس دام ذبح ووارد بازار میشود .ایشان اظهار داشتند: می توان با پروار کردن دام ،حجم گوشت حاصل از دام کشتار این تعداد دام را دوبرابر کرد. به همین جهت به منظور پروارکردن دام ودر راستای اقتصاد مقاومتی این اداره کل زنجیره تولید گوشت را راه اندازی کرده که هم اکنون از محل تسهیلات صندوق توسعه که در اختیار تشکل های عشایر ی قرار می گیرد 9هزار دام به صورت پاپلوت در سیرجان       روانه بازار شده است . ایشان با اشاره به اینکه این طرح در صورت تامین اعتبار از سال آینده  در سایر شهرستانها نیز اجراء می گردد، گفتند: از آن جا که بدلیل خشکسا لیهای متوالی مراتع ،چرای دام ضعیف است دام های لاغر روانه بازار میشود که با اجرای طرح زنجیره ی تولید گوشت می توان تا حدودی از کشتاردام های لاغر جلوگیری کرد. وهدف این طرح این است که     با پرداخت تسیهلات جهت پروار کردن دام باعث افزایش تولید گوشت دراستان شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید