مصوبات دوازدهمین جلسه شورای عالی عشایر که در 20 دی ماه سالجاری به ریاست معاون اول رییس جمهور  و  با حضور تعدادی از وزار و معاونین وزارتخانه های مرتبط برگزار شد، ابلاغ شد…

 

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان امور عشایر ایران، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری به استناد تصویب نامه تشکیل شورای عالی عشایر و به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی، مصوبات دوازدهمین جلسه شورای عالی عشایر را ابلاغ کرد.

 

بر اساس  بند اول این ابلاغیه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و  وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور عشایر) نسبت به آسیب شناسی مسائل، مشکلات و برنامه های قبلی مرتبط با جامعه عشایری اقدام و به نحوی برنامه ریزی نمایند که جایگاه مناسبی به منظور ارایه خدمات لازم و کافی به جامعه عشایری در برنامه ها و احکام برنامه ششم توسعه  لحاظ گردد.

 

همچنین به منظور اجرای مصوبات مورخ 13/4/89 شورای عالی عشایر مبنی بر تهیه  “طرح جامع ارتقاء سطح دانش و سواد در مناطق عشایری”،   ” طرح ویژه برنامه ارتقاء سطح برخورداری از بهداشت، درمان و بیمه های اجتماعی در مناطق عشایری” و  “طرح ویژه ارائه خدمات فرهنگی و مذهبی به جامعه عشایری”، وازرت خانه های آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت کشور، وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی و  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سایر دستگاه های ذیربط موظف شدند نسبت به تهیه طرح های مذکور ظرف مدت سه ماه اقدام نموده و  گزارش آن را به شورای عالی عشایر ارائه نمایند.

در بند سه این ابلاغیه آمده است: وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور عشایر) موظف است نسبت به ارسال نقاط استقرار دائم عشایر با جمیعت بالای 20 خانوار  به وزارت کشور اقدام نموده و  وزارت کشور و استانداری ها موظف هستند ظرف مدت 6 ماه نسبت به شناسایی، انطباق این نقاط با قانون تقسیمات کشوری و اختصاص کد به آنها اقدام کنند.

همچنین مقرر شده است، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای خدمات رسانی بهینه به عشایر، نسبت به تأمین و اختصاص اعتباری به میزان 500 میلیارد ریال به عنوان کمک دولت به افزایش سرمایه تشکل های عشایری (صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی عشایری، اتحادیه های عشایری و صندوق خرد زنان عشایری) تاپایان سال 1393 اقدام نماید.

در این ابلاغیه همچنین بر برگزاری جلسات شورای عالی عشایر حداقل سالی دوبار با دستور کار مشخص برای حل مشکلات جامعه عشایری تاکید شده است.

همچنین دستگاه های مختلف اجرایی موظف شدند نسبت به اجرای وظایف تعیین شده در ” آئین نامه ساماندهی عشایر” اقدامات لازم را بعمل آورده و گزارش آن را به دبیرخانه شورای عالی عشایر ارسال کنند.

دیدگاهتان را بنویسید