به گزارش روابط عمومي اداره امورعشاير شهرستان سيرجان در هفته جهادكشاورزي طي جلسه ايي كه در سالن اجتماعات مديريت جهادكشاورزي شهرستان سيرجان برگزار شد ، آقاي حسين خالقي به عنوان عشاير نمونه معرفي واز ايشان تقدير به عمل آمد.

دیدگاهتان را بنویسید