اقای مهندس شفیعی مسئول اداره بهسازی و امور تولید اداره کل امور عشایر استان کرمان اظهارکردند کتاب کرک در ایران cashmere in iran  توسط آقای دکتر انصاری محقق موسسه  تحقیقات علوم دامی کشور با همکاری محققین مرکز تحقیقات جهانی ایکاردامنتشر شد . این کتاب برای اولین بار بصورت متمرکز به موضوعات مختلف در خصوص آمار ، نژاد، شرایط پرورش ، فر آوری ، بازاریابی ، و اهمیت کرک و نقش ویژه کرک ایران در جهان می پردازد که با توجه به نتایج تحقیقات سالیان متمادی محقق و سایرین، جمع آوری و تدوین گردیده است . ایشان همچنین افزودند با توجه به اینکه عمده منطقه پرورش بز کرکی ایران ، استان کرمان و شهر ستان بافت می باشد و خصوصا” جامعه عشایری استان نقش مهمی در پرورش این دام و جمع آوری کرک دارد اهمیت این کتاب در معرفی نژاد دام پرورشی ، توسط عشایر و تولیدات آنان حائز اهمیت است از نکات مهم و بارز این اثرتالیف وانتشار ان به زبان انگلیسی می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید