معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کرمان از ممیزی مراتع ییلاقی شهرستانهای بافت ، بردسیر ،شهربابک ،رابر ،راور و انجام مراحل قانونی پرونده های مربوطه خبرداد.

مهندس شجاعی گفت :باتوجه به وظایف حاکمیتی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کرمان در خصوص ممیزی مراتع و مشخص نمودن حقوق عرفی دامداران مناطق مختلف ، درسالجاری پس از انجام مراحل قانونی نظیر آگهی ممیزی مراتع در روزنامه های محلی ، الصاق آگهی در معابر عمومی و … اکیپ های ممیزی مراتع شهرستانهای مذکور با حضور در مراتع آگهی شده نسبت به ممیزی این مراتع اقدام نمودند

 

دیدگاهتان را بنویسید