اداره کل امور عشایر استان کرمان در نظر دارد حفر و لوله گذاری جدار دو حلقه چاه در شهرستانهای ریگان و بم را از طریق مناقصه به پیمانکار واجدالشرایط واگذار نماید.مهلت تکمیل و تحویل اوراق مناقصه تا پایان وقت اداری 89/2/30 به همراه ضمانتنامه بانکی به مبلغ 5 درصد مبلغ پیشنهادی به واحد حقوقی این اداره کل می باشد. جهت دریافت اوراق مناقصه به ادامه مطلب مراجعه نمایید…

جهت دریافت فرمها روی لینک مورد نظر راست کلیک موده گزینه save link as  رای انتخاب نمایید.

فرم 1

فرم 2

دیدگاهتان را بنویسید