نزول باران فراوان در مناطق عشایری باعث خوشحالی وشکر گزاری خانواده های عشایر استان ،رشد علوفه درمناطق، تامین آب شرب عشاير گرديده است.

آقاي مهندس شاكري در خصوص بارندگي هاي اخير استان کرمان  بيان نمودند: نزول باران فراوان باعث رشد قابل توجهي از گونه هاي گياهي در مراتع  گردیده که  تامين خوراك دام از مراتع تا حدودزيادي فراهم شده وبه همين دليل ميزان خريد علوفه وجو به ميزان 50% كاهش يافته ، و از طرفی تولید شیر و گوشت نسبت به سال گذشته افزایش قابل ملاحظه ای داشته است.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید