به گزارش روابط عمومی اداره کل :در نشست  مدیر کل امور عشایر بامدیر عامل جدید سازمان هلال احمرکرمان ،درخصوص تفاهم نامه منعقده  فی مابین دو دستگاه ، روند پیشرفت تفاهم نامه در شهر ستانها وتشکیل دو کانون عشایری درشهرستانهای رابر وارزئیه بحث وتبادل نظر ومقررگردیدتفاهم نامه های گذشته باجدیت پیگیری و مدیران دو دستگاه در جهت همکاری هر چه بیشتر و موثر تر در راستای جامعه هدف قول مساعددادند.

دیدگاهتان را بنویسید