شوراي نگهبان نظر خود را در مورد طرح بازنشسته كردن كساني كه در سن بازنشستگي بوده و هنوز حق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير را پرداخت مي‌کنند، اعلام كرد…

به گزارش روابط عمومي شوراي نگهبان، طرح بازنشسته كردن كساني كه در سن بازنشستگي بوده و هنوز حق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير را پرداخت مي‌کنند، مصوب جلسه مورخ پانزدهم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي، در جلسه مورخ 1393/04/25 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعلام مي‌شود:

1-   ماده واحده و تبصره‌هاي 1 و 3 آن كه به افزايش هزينه عمومي مي‌انجامند و طريق پيش‌بيني شده در تبصره‌هاي مرقوم جبران هزينه‌هاي مذكور را نمي‌نمايد و تبصره 4 علاوه بر اينكه جبران هزينه‌هاي مربوط را نمي‌نمايد خود داراي بار مالي است، فلذا مغاير اصل 75 قانون اساسي مي‌باشند.

2-    در ماده واحده، با توجه به اينكه در مقررات موجود براي روستائيان و عشاير سن مشخصي براي بازنشستگي وجود ندارد، لذا عبارت «سن بازنشستگي» در اين ماده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3-    در تبصره 2 ، از آنجا كه روشن نيست شرط سني مذكور، ممنوعيت استفاده از همه انواع بيمه را در بر مي‌گيرد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

شایان ذکر است که طرح بازنشسته کردن عشایر و روستاییانی که در سن بازنشستگی بوده و حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را پرداخت می‌کنند، 15 تیرماه سالجاری به تصویب نمایندگان مجلس رسیده بود.

بر اساس ماده واحده این طرح، دولت مکلف است کلیه روستاییان و عشایری را که تحت پوشش بیمه صندوق اجتماعی روستاییان و عشایر هستند، در صورت تقاضای آنان و داشتن سابقه پرداخت حق بیمه اجتماعی به مدت 9  سال بازنشست کرده و متناسب با آن حقوق بازنشستگی به آنان پرداخت نمایند.

بر اساس تبصره 1 این طرح، در صورتی که افراد مذکور کمتر از 9 سال حق بیمه پرداخت کرده باشند می‌توانند با پرداخت مابه‌تفاوت حق بیمه سنوات به صورت یک جا شامل سهم خود و سهم دولت به قیمت روز بازنشسته شوند.

بر اساس تبصره 2 این طرح، شرط سنی برای بیمه‌گذاران حداکثر به 50 سال تغییر می‌یابد.

بر اساس تبصره 3 این طرح، فرزندان و همسران بیمه شده متوفی که زیر 9 سال سابقه دارد با پرداخت مابه‌تفاوت حق بیمه تا 9 سال به نرخ سال جاری از مستمری و امتیازات بازنشستگی برخوردار می‌گردند.

بر اساس تبصره 4 این طرح، حقوق افراد بازنشسته از محل منابع صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر تامین خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید