به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان کرمان در تاریخ 99/7/27 جلسه ی مشترکی فی مابین اداره کل امور عشایر استان کرمان و شرکت پشتیبانی امور دام تشکیل شد.

در این جلسه در خصوص مسائل و مشکلات عشایر گفتگو شد و مصوب گردید تامین نهاده های دامی با مقدار کافی و قیمت مناسب جهت عرضه به عشایر در اختیار اتحادیه عشایری و شرکتهای تعاونی عشایر در شهرستانها قرار گیرد.

همچنین در این جلسه مقرر گردید با توجه به شروع فصل کوچ و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا در بازار ،جهت خرید بیش از 60000 دام پروار شده و دام حذفی عشایر با قیمت مناسب مساعدت لازم از سوی شرکت پشتیبانی امور دام صورت پذیرد.

دیدگاهتان را بنویسید