به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر شمال استان کرمان درتاریخ ۱۹خرداد۱۴۰۳ جلسه شورای اداری ستادی اداره‌کل امور عشایر شمال استان کرمان باحضور مدیرکل، معاونین، رؤسای ستادی وشهرستانی ،مدیر عامل اتحادیه، ومدیران عامل شرکت‌های تعاونی شمال استان برگزار شد.
🔹نیکزادی دراین جلسه ضمن قدردانی ازتلاشهای کارکنان گفت هدف اداره‌ کل امور عشایرشمال استان اهتمام در جهت‌ خدمت رسانی هرچه‌ بهتر وباکیفیت تر به جامعه هدف میباشد:
ودر ادامه نیکزادی نکاتی درخصوص توجه به میزهایی چهارگانه خدمت،رایزنی وتعامل بانمایندگان مجلس شورای اسلامی ،تعامل بافرمانداران در‌خصوص اخذ سهميه بودجه‌ در کميته برنامه‌ریزی پاسخگویی بموقع ومناسب به ارباب رجوع وکسب رضایتمندی آنها، پیگیری پرداخت تسهیلات بانکی وثبت آمار اشتغال درسامانه رصد،تلاش درجهت استفاده حداکثری از ظرفیت تولید علوفه قراردادي اشراف بر اساسنامه شرکت‌ها وبروزکردن آن همچنین برتلاش رؤسای ادارات ستادی جهت‌ ‌تهیه وذخیره خوراک دام تاکید نمود .
در اين جلسه‌ با دستور کار واحدها ارزیابی عملکرد، تسهيلات تبصره ۱۸،پیشرفت فیزیکی پروژه ها وجذب اعتبارات، وهمچنین آمار ثبتی مبنایی، مزاياي کارکنان وامور مربوط به شرکت‌های تعاونی مباحثی مطرح وجهت پیشبرد اهداف تصمیماتی اتخاذ گردید.

دیدگاهتان را بنویسید