در چهارمین روز ،روز دولت و نقش بانوان در پیشبرد اهداف  دولت ، بانوان این اداره کل در همایش تشکیل شده از سوی استانداری کرمان شرکت نموده وازسخنان مدیرکل محترم اموربانوان استانداری وخواهر گرانقدر شهید باهنربهره بردند  .

دیدگاهتان را بنویسید