به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر کرمان همایش کار آفرینی  شهر ستان شهر بابک توسط اداره کار و امور اجتماعی شهر ستان با همکاری فر مانداری محترم در محل سالن اجتماعات کانون امام خمینی بر گزار گردید .

در این جلسه که جمعی از عشایر کار آفرین حضور داشتند از آقای حسین روز بهی یکی از کار آفر ینان نمونه عشایر شهرستان تجلیل به عمل آمد .دراین جلسه اقای مهندس کر هانی رئیس اداره امور عشایر شهر بابک ضمن ایراد سخنرانی به این نکته اشاره نمودند که مشکل و چالش آینده عشایر شهر ستان میانگین سن بالای آنهاست و از فرزندان عشایر خواستند که شغل شریف عشایری را با بکار گیری از روش های روز ادامه و خاطر نشان کردند که با توجه به سود مناسبی که دام عشایر در بحث اقتصادی دارد چنانچه اصول علمی را در نگهداری دام بکار گیرند بازده اقتصادی بالایی خواهد داشت. در پایان در خصوص جمعیت بالای خانواده های عشایر، فرهنگ معیوب بر اقتصاد خانواد ه های عشایر خصوصا” در بحث هز ینه ها ، عدم بکار گیری اصول صحیح و نکات اقتصادی خصوصا” عدم توجه به نقطه سر به سر در بحث سود و زیان ، عدم توانائی استفاده از منابع تسهیلات و منابع مالی خصوصا” در زمینه جذب تسهیلات به دلیل نداشتن مجوز های لازم، سخنانی ایراد نمودند .

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید