با تو جه به هماهنگي هاي به عمل آمده با فرمانده يگان حفاظت منابع طبيعي ورود دام عشاير واقع در استان هرمزگان به مراتع ييلاقي شهرستان سيرجان آزاد گرديد. پيرو اين گزارش عشاير ايل رائيني كه زمستان را در استان هرمزگان سپري مي كنند با گرم شدن هوا در فروردين كوچ خود را به شهرستان سيرجان آغاز ميكنند

دیدگاهتان را بنویسید