مهندس محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در نشست شورای سیاستگذاری عشایر کشور با موضوع بررسی «برنامه ریزی راهبردی برای جامعه عشایری» اظهار داشت:این برنامه باید جامع، بلند نظرانه و در برگیرنده ایده ها، روش های نو و متضمن کار و فعالیت جدید و اثر بخش باشد…

 

 

به گزارش روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، مهندس حجتی تأکید کرد:برنامه راهبردی جامعه عشایری باید به گونه ای طراحی شود که عشایر به سطح قابل قبولی از درآمد و خدمات دسترسی داشته باشند تا این سبک و شیوه زندگی پایدار بماند.

وی تصریح کرد: این برنامه ضمن لحاظ نمودن همه عوامل موثر در زندگی جامعه عشایری باید با نگاهی مبتکرانه و نه از موضع انفعالی و براساس پیش بینی های بلند مدت و دربرگیرنده فرصت های نهان در جامعه تدوین شود و نباید برنامه فقط بر مبنای مشکلاتی که امروز برای ما مشهود است، صورت پذیرد.

وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: در این برنامه باید ببینیم شرایط بهتری و بدتری از نگاه جامعه عشایری چیست و ارائه خدمات براساس خواست این جامعه  صورت پذیرد.

مهندس حجتی در بخش دیگری از سخنانش در نشست شورای سیاستگذاری عشایر کشور،اظهار داشت:پیش بینی تنوع بخشی در درآمدزایی عشایر در برنامه راهبردی می تواند به پایداری این جامعه کمک کند.

وی خاطرنشان کرد:هدایت عشایر به تولید گیاهان دارویی و استفاده از درآمد و ارزش افزوده آن می تواند در همین راستا باشد. وزیر جهاد کشاورزی همچنین توسعه و گسترش بیمه تامین اجتماعی عشایر را خدمتی در جهت اعتمادبخشی و پایداری این جامعه و این سبک زندگی عنوان و تاکید کرد: باید جهت گیری برنامه ها به سمت بهره برداری پایدار از مراتع،فراهم آوری رفاه مطلوب برای خانواده های عشایری، سیستم های مناسب کوچ منطبق با طبیعت و فرهنگ عشایر و بهبود وضعیت اقتصادی باشد.

وی خطاب به مدیران تاکید کرد:در تدوین برنامه راهبردی از تمامی نظرات اعم از بخش خصوصی،دانشگاهی و نمایندگان جامعه عشایری بهره گیری شود.


دیدگاهتان را بنویسید