به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان کرمان در تاریخ 27 اردیبهشت 1400 جلسه ای در خصوص خرید دام  عشایر با حضور مدیرکل پشتیبانی امور دام کرمان  و مدیران عامل شرکتهای تعاونی شمال استان در اداره کل امور عشایر استان کرمان تشکیل شد.

مهندس نیکزادی در این جلسه گفت :با توجه به خشکسالی پیش رو و بمنظور برون رفت از آن و کاهش اثرات و تبعات ناشی از این پدیده یکی از اقدامات موثر فروش دام عشایر است.

نیکزادی اظهار داشت: در شمال استان تعداد دام قابل عرضه به بازار در حوزه عشایر حدود 250000 تا 300000 راس پیش بینی میشود

وی افزود: با توجه به بررسی صورت گرفته از سوی ادارات شهرستانها و دامداران وهزینه های مرتبط با دامپروری پیشنهاد میگردد قیمت خرید دام (بره و بزغاله) در ردیف اول جدول دستورالعمل مصوب افزایش یابد.

آقای مسعودی نیز اظهار داشت: قیمت پیشنهادی خرید دام عشایر با توجه به هزینه ها و همچنین تعداد دام را بصورت مکتوب به پشتیبانی امور دام اعلام نمایید تا پس از تامین اعتبار اقدامات لازم صورت پذیرد.

نیکزادی با تاکید بر پیگیری  هویت گذاری دام و صدور کارت تردد ، اظهار داشت این موضوع در راس امور شرکتهای تعاونی قرار دارد.

دیدگاهتان را بنویسید