به گزارش آقای کورکی نژاد رئیس اداره امور عشایرشهرستان سیرجان، عشایر این شهر ستان در سال 93 تعداد 150 راس گوسفند زنده برای پرداخت زکات واجب خود به کمیته امداد امام خمینی (ره) تحویل دادند .

بدین منظور در همایشی که به منظور قدر دانی از فعالان بخش زکات صورت گرفت به اداره امور عشایر سیرجان لوح تقدیر اهداء گردید .

دیدگاهتان را بنویسید