لیست پروژه های اداره کل امور عشایر استان کرمان کهبه مناسبت هفته دولت قابل افتتاح و آماده کلنگ زنی در مناطق مختلف عشایری می باشند …

 

 

پروژه های قابل افتتاح

 

ردیف

عنوان پروژه

دستگاه اجرایی

محل اجرا

میزان اعتبار ( میلیون ریال )

محل تامین اعتبار

توضیحات

1

جاده دسترسی بندر مادون بردسیر

عشایری

قلعه عسکر بردسیر

100

استانی

 

2

جاده دسترسی توران خبر شهربابک

عشایری

شهربابک

90

استانی

 

3

جایگاه توزیع گاز مایع

عشایری

بافت خر کش

50

استانی

 

4

زیر سازی راه دسترسی قلعه دیلم

عشایری

بافت – رابر

140

استانی

 

5

راه دسترسی کم کاری

عشایری

سیرجان

210

ریاست جمهوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پروژه های آماده کلنگ زنی

 

ردیف

 

عنوان پروژه

دستگاه اجرایی

محل اجرا

میزان اعتبار ( میلیون ریال )

محل تامین اعتبار

توضیحات

1

زیرسازی قلعه اول جاده کفه مر

عشایری

سیرجان

250

استانی

 

2

تامین آب آشامیدنی تک فرهاد

عشایری

بم ریگان

480

استانی

 

دیدگاهتان را بنویسید