به گزارش روابط عمومی اداره کل به نقل از رئیس اداره امور عشایر شهر ستانهای بم ریگان وفهرج کلنگ ساخت کار خانه تولید خوراک دام منطقه چاه ملک شهر ستان ریگان با حضور فرماندار ، مدیر کل امور عشایر کرمان و جمعی از روسا و مسئولین به زمین زده شد…

در این مراسم آقای مهندس شاکری اظهار داشتند : با توجه به اینکه استفاده از جو به عنوان خوراک مکمل دام منسوخ و استفاده از خوراک نوین در دستور کار قرار گرفته ،این کار خانه جهت کمک به تامین خوراک 140  هزار راس دام سبک در نظر گرفته شده است .

دیدگاهتان را بنویسید