به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان کرمان کتاب ایشوم که به زندگی کوچ نشينان استان کرمان می پردازد یک اثر علمی،آموزشی وکاربردی است که محتوای آن برای عامه مردم ساده وروان وبرای دانشگاهيان علمی ومستند است.
به نقل از مؤلف، این کتاب اولين اثر تألیفی است که به صورت علمی‌و همه جانبه‌ به زوايای مختلف زندگی کوچ نشينان استان پهناور کرمان پرداخته است.
درتاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ اولين نسخه کتاب ایشوم توسط مؤلف به مدیر کل امور عشایری شمال استان کرمان تقدیم گردید.

دیدگاهتان را بنویسید