به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان کرمان  دکتر میزبان و هییت همراه با رییس جهاد کشاورزی استان کرمان در دفتر ایشان دیدار داشتند .
نیکزادی مدیرکل امور عشایر در این دیدار گفت : مطالبات عشایر امروزه بسیار متفاوت شده و بجز راه و آب و علوفه امکانات دیگری باید با همکاری سایر دستگاهها در اختیار عشایر قرار گیرد.
وی افزود: با حذف ارز ترجیحی آسیب زیادی به زندگی عشایر وارد شده ، تولیدات آنها کاهش یافته و باعث تجدید آسیبهای ناشی از خشکسالی گردیده است که با حمایتهای دستگاههای متولی و بخصوص اختصاص تسهیلات کم بهره ،میتوان این آسیبها را به حداقل رساند.
دکتر میزبان معاون توسعه و امور زیر بنایی سازمان امور عشایر ایران در این دیدار اذعان داشت : افتخار بزرگیست که حاج قاسم سلیمانی از قشر غیور عشایر بوده اند .
وی اظهار داشت : کرمان از برجسته ترین استانهای عشایر نشین کشور می باشد که در ۲۰ سال خشکسالی با خدماتی که ارایه شده  از خانوار عشایر حمایتهای زیادی گردیده و زندگی عشایری را از زوال نجات داده اند.
دکتر میزبان در این جلسه گفت : شرایط کشور رو به خشکسالی است و مراتع عشایر در حال تعدیل میباشد و چاهها در حال خشک شدن ، برای جلوگیری از مهاجرت عشایر به شهرها سازمان امور عشایر طرحی به عنوان تنوع بخشی به منابع تولید و… جهت بهبود معیشت عشایر در حال پیاده سازی می باشد.
و زنجیره تولید گوشت قرمز نیز بطور مستمر در حال اجرا و پیگیری می باشد .
دکتر میزبان گفت : نقش جهاد کشاورزی در پیشبرد اهداف طرحهای اجرایی عشایر بسیار حساس و مهم می باشد و در این راستا در خصوص ارایه تسهیلات  مواردی را اظهار داشتند .
دکتر خیراندیش رییس جهاد کشاورزی استان کرمان در این دیدار ضمن خوش آمد گویی به حضار اذعان داشت : خشکسالی به بخش کشاورزی و دامداری علی الخصوص استان کرمان خسارات بسیاری وارد داشت و با تمام توان  مجموعه جهاد کشاورزی در کاهش اثرات خشکسالی تلاش بسزایی می نماید.
در این سفر  دکتر میزبان و هییت همراه با سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان به گفتگو نشستند.
مدیر کل امور عشایر استان کرمان در این دیدار ضمن تشکر از تلاشها و حمایتهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در حوزه خدمات رسانی به عشایر استان اظهار داشت :
استان کرمان با جمعیت ۱۶۱۰۰ خانوار عشایر نمونه بارز اقتصاد مقاومتی می باشند و هر سیاه چادرعشایری یک پاسگاه انتظامی است.
وی افزود : تبعات خشکسالی در زندگی عشایر بسیار مشهود است که اداره کل امور عشایر در چهارچوب خدمات شناسه دار با تمام توان به خدمت رسانی به عشایر مشغول می باشد و سایر دستگاهها نیز وظایفی در این راستا بر عهده دارند.
نیکزادی گفت :اختصاص اعتبارات از منابع درآمد معادن که در مناطق عشایری و قلمرو زندگی آنها می باشد ، میتواند مشکلات زیادی از زندگی عشایر را مرتفع نماید
دکتر میزبان در این دیدار ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و پیشاپیش سال جدید اظهار داشت : عشایر میراث فرهنگ و هویت ایران است و فاصله گرفتن از آن آسیبهای زیادی را به همراه دارد.
معاون توسعه و امور زیربنایی سازمان امور عشایر ایران گفت : اولین طرحهای توسعه کشور در استان کرمان اجرا شد و سپس در سایر استانها توسعه یافت.
وی در ادامه حمایت و کمک سازمان مدیریت و برنامه ریزی را در اجرای طرحهای بهبود معیشت عشایر را خواستار شد .
دکتر وحیدی سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان ضمن خیرمقدم به حضار گفت: بهبود معیشت خانوار عشایر با برنامه ریزی در راستای بهبود درآمد عشایر واشتغالزایی امکان پذیر میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید