به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان کرمان ، قائم مقام محترم سازمان امور عشایر ایران و رئیس ستاد برگزاری چهارمین نمایشگاه توانمندیهای عشایر کشور، طی نامه ای اداره کل امور عشایر استان کرمان (شمال و جنوب) را بعنوان دستگاه برتر در این نمایشگاه اعلام و از حضور فعال ایشان در  دربرگزاری نمایشگاه قدر دانی نمودند.

دیدگاهتان را بنویسید