به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان کرمان ،رضا نیکزادی مدیرکل امور عشایر استان کرمان در نشستی که با مدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر استان کرمان داشتند ، اظهار داشت : با توجه به اهمیت بیمه ی خانوار عشایری و در جهت بهبود معیشت آنها ، کلیه عشایر باید تحت پوشش بیمه ی اجتماعی قرار بگیرند .

وی افزود :شرکتهای تعاونی موظفند نسبت به شناسایی باقیمانده عشایر که هنوز بیمه نشده اند اقدام نموده و به صندوق بیمه اجتماعی روستایی و عشایری معرفی نماید و در جهت آشنایی عشایر با این صندوق و مزایای آن ،جلسات توجیهی با حضور کارشناسان بیمه می تواند مسمر ثمر باشد.

هم اکنون 4502 خانوار از عشایر استان تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر هستند .

دیدگاهتان را بنویسید