به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان کرمان جلسه کمک رسانی مردمی به موکب عشایر در اربعین با حضور مدیرکل در محل اداره کل برگزار شد .
در این نشست مقرر گردید پس از اطلاع رسانی به شرکتهای تعاونی و ریش سفیدان عشایر کمکهای مالی و نذورات جمع آوری و ارسال گردد.
کارکنان نیز میتوانند با تکمیل نمودن فرم ویژه کمک مالی به اربعین مبلغی از حقوق ماه جاری خود را برای این منظور اختصاص دهند.

دیدگاهتان را بنویسید