کمیسیون  اجتماعی  عشایر با حضور سر کار خانم دکتر موسی پور مدیر کل امور اجتماعی استانداری ، مهندس ابراهیمی  مدیر کل محترم امور عشایر استان ، و کارشناسان امور اجتماعی استانداری ، فنی و حرفه ای ، میراث فرهنگی  در سالن اجتماعات اداره کل برگزار  و پس  از بحث وبررسی وارائه نقطه نظرات وگزارشی ازوضعیت اشتغال ، اموزش و … عشایر مصوباتی تصویب قرار گرفت

دیدگاهتان را بنویسید