كوج عشاير شهرستان بافت از تاريخ 1/8/86 شروع و همچنان ادامه دارد عشايراين شهرستان به مناطق قشلاقي كهنوج، جيرفت ،رودان بندرعباس، حاجي آباد،ارزوئيه وصوغان كوچ ونحوه كوج نيز معمولا”با كاميون انجام مي گيرد0
عشاير شهرستان بردسير نيز بيشترين مساحت كوچ استان كرمان را بالغ برششصد كيلومتر به شهرستانهاي حا جي آباد-رودان-كهنوج و منوجان طي طريق مي نمايند.

دیدگاهتان را بنویسید