به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر کرمان ،رئیس سازمان امور عشایر ایران اقای مهندس قندالی  طی سفر به کرمان درجمع خبرنگاران خبرگزاریها بااشاره به  اینکه در کل کشور 212 هزار خانوار عشایری وجود دارد بیان نمودند: …

تغییرات از کوچ سنتی به کوچ مکانیزه چالش های جدی برای عشایر و این سازمان ایجاد کرده و ارتقاء ایل راههای عشایری به جاده های دسترسی و تغییرات کوچ سنتی به کوچ مکانیزه اجتناب ناپذیر است. همانگونه که جاده های کشور به دو بانده و شش بانده تبدیل شده اند نباید انتظار داشت  مال روهای عشایری به همان شکل باقی مانده و تبدیل به جاده دسترسی نشود.ایشان  بیان نمودند: تغییرات از کوچ سنتی به کوچ مکانیزه خود چا لش های جدی برای عشایر و سازمان ایجاد کرده است و یکی از اشکالاتی که به سبب ورود زود هنگام عشایر د ر کوچ مکانیزه رخ می دهد ، بهم خوردن تعادل مراتع به ویژه در مراتع میان بند است .

 

آقای مهندس قندالی  با تاکید بر اینکه برخی از مراتع و ماالروها به شکل قا نونی و غیر قانونی تصرف شده اند گفتند: وضعیت مالروها به شکل سابق نیست که عشایر بخواهند با روش های سنتی کوچ کنند در نتیجه به تبع تغییرات سیستم اجتماعی مجبور به کوچ مکانیزه هستند و ایشان با بیان اینکه تا زمانیکه موانع سرراه برداشته نشود ناگزیر به کوچ مکانیزه هستیم ،اظهارنمودند: اگر مسیر ایلراهها دچار دست انداز نشده بود، کوچ سنتی اجباری بود ولی در غیر این شرایط نمی توان کوچ سنتی را اجباری کرد زیرا امنیت کوچ باید تامین شودهمچنین با اشاره به اینکه به همان نسبت که کوچ مکانیزه، زمان ورود عشایر به ییلاق و یا قشلاق را تسریع می کند خروج  آنان را نیز تسریع می کند، بیان نمود:قبلا”در کوچ های سنتی عشایر در مسیر کوچ اتراق گاه هایی برای توقف داشتند. شاید بهترین راه در شرایط فعلی نیز تجهیز اتراق گاهها ویا احداث ایستکاههای انتظار دام باشد.

رئیس سازمان امور عشایر ایران در خصوص جمعیت عشایراظهار داشتند: در سه دهه گذشته جمعیت عشایری کشور تغییری نکرده و تنها سرریز جمعیتی آنان در کانون های اسکان عشایری یکجا نشین   شده اند .ایشان  با تاکید بر اسکان 7800خانواده عشایری در استان کرمان در سه دوره سر شماری ده ساله گفتند: این خانوارها  سرریز   جمعیتی بوده که به سبب نبود عرصه و منابع مرتعی در ییلاق و قشلاق داوطلبانه در کانونهای اسکان جای داده شده ا ند و با تاکید بر اینکه در کل کشور 212 هزار خانوار عشایری وجود دارد بیان کردند: این میزان ، جمعیت  یک میلیون و 200 هزار نفری را شامل می شود که این جمعیت به همان نسبت سرشماری سال 1366 است  و    با توجه  به وجود 104 ایل عشایری و552 طایفه مستقل در کشور وبراساس سرشماری ها ایل بختیاری همچنان بزرگترین ایل کشور می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید