گردهمایی مدیران ستادی و استانی امور عشایر کشور

در مورخ  28 دی ماه گردهمایی مدیران ستادی و استانی امور عشایری کشور با حضور رئیس سازمان امور عشایری کشور   در خرم آباد برگزار شد.

هدف اصلی این برنامه به کارگیری توانمندی های استان ها جهت خدمات بهتر به عشایر است.

دیدگاهتان را بنویسید