به گزارش روابط عمومی اداره کل : به مناسبت فرارسیدن روز روستا وعشایر جلسه ایی دراینخوص با حضور مدیر کل ،روسا وکلیه کارکنان اداره درمحل نمازخانه اداره کل تشکیل گردید .درابتدا زیارت عاشورا قرائت وسپس آقای مهندس ابراهیمی ازخدمات ارزشمند جامعه عشایر تقدیر و ضمن تبریک به تمامی تلاشگران عرضه تولید ،برتوجه وخدمات رسانی بیشتر سایر دستگاهها وهمکاری وتلاش کلیه کارکنان اداره کل تاکیدبسیار نمودند…

ایشان به بیانات  مقام معظم رهبری که فرمودند:نظام جمهوری اسلامی برای عشایر درهمه جای کشور ارزش قائل است وعشایررایکی از برجسته ترین قشرکشور می شناسد .زیرا هم درکار سازندگی سهیم اند وهم درکاردفاع ،اشاره نموده وعشایر رایکی ازارکان توسعه پایدار دانستند.

دیدگاهتان را بنویسید