در سال گذشته با اجاره یک واحد دامپروری تعداد 700 راس بره خریداری گردید که پس از پروار به بازار مصرف عرضه می گردد .این اقدام در تثبیت قیمت گوشت تاثیر بسیار مثبتی خواهد داشت….

اجرای بیمه اجتماعی عشایر از طریق صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر کشور تا کنون تعداد 4000 خانوار از عشایر استان تحت پوشش این نوع بیمه قرار گرفتند و از این تعداد 28 نفر از افراد سرپرست خانوار فوت و برای خانواده آنان مستمری برقرار شده است

در سه ماهه چهارم تعداد 10260 راس دام عشایر تحت پوشش بیمه دام قرار گرفتند

برای تو لید کنستانتره و ترویج فرهنگ مصرف آن با مشارکت کارخانه خوراک دام در استان در سه ماهه سوم سالجاری مقدار 436695 کیلو گرم خوراک دام تهیه و تو زیع گردیده است

برای کمک بع تعلیف دام شایر مقدار 5854020 نن جو از محل جو خارجی خریداری و در بین دامداران عشایر توزیع گردیده است

 

دیدگاهتان را بنویسید