به گزارش روابط عمومی اداره کل جلسه شوراي فرهنگي اداره كل امور عشاير استان كرمان در تاريخ 16/12/91 با حضور حجت الاسلام والمسلمين حاج اقا كاشي نماينده محترم دفتر ولي فقيه در سا زمان امور عشاير ايران ، حجت الاسلام والمسلمين حاج آقا ايماني تبار نماينده محترم دفتر ولي فقيه در سازمان جهاد كشاورزي آقاي مهندس شاكري مدير كل محترم اداره کل و حجت الاسلام و المسلمين حاج آقا قرباني نماينده محترم دفتر ولي فقيه در اداره عشایری- آقاي منصور بهمني مشاور محترم استاندار در امور عشاير و جمعي از مسوولين دستگاه اجرايي در خصوص مسائل فرهنگي عشاير تشكيل گرديد …

آقاي مهندس شاكري ضمن تاكيدبر اين مسئله كه اهميت مسائل فرهنگي كمتر از مسائل ا جرايي نيست خواستار همكاري هر چه بيشتر دستگاههاي اجرايي مرتبط با مسائل فرهنگي طبق ماده 5 ائين نامه ساماندهي مصوبه هيئت محترم وزيران گرديد ند . همچنين حجت الاسلام و المسلمين اقاي كاشي بيان نمودند ضمن بررسي دقيق وضعيت فرهنگي عشاير ، عدالت فرهنگي ايجاب مي نمایدكه عشاير از شاخص هاي فرهنگي برخوردار باشند چرا كه عشاير در حوزه هاي مختلف دفاعي و امنيتي نقش بسيار مهمي داشته و مؤثر بوده اند و در اين راستا بايستي جهاد فرهنگي انجام و فرهنگي ديني و اسلامي را گسترش داد.

دیدگاهتان را بنویسید