به گزارش روابط عمومی اداره کل به نقل از رئیس اداره امورعشایر شهرستان بردسیر عملکرد تیر  ماه این اداره به شرح ذیل میباشد:

ابرسانی سیار به میزان 450 مترمکعب جهت 600خانوار عشایر

تیغ زنی راه های عشایری مناطق:مقصودک تا درغستان حدود 15 کیلومتردرغستان تا دوراهی قنات حدود 11 کیلومتردوراهی درغستان به حاج کاکا 14 کیلومتردوراهی قنات تا دوراهی طویل چمن 8 کیلومتردیشکان 13 کیلومترجاده گلخار بیش از 6 کیلومترجاده مؤمن آباد 2 کیلومتر جهت بهره مندی 100 خانوار عشایری…

برگزاری دوره آموزشی کشاورزی در قالب تفاهم نامه با مدیریت جهاد کشاورزی مورخه 04/04/97 منطقه دهنه آردی،برگزاری دوره آموزشی با موضوع دام در قالب تفاهم نامه با مدیریت جهاد کشاورزی مورخه 12/04/1397 منطقه شیرینک ،برگزاری دوره آموزشی با موضوع بهداشت و درمان (بیماریها و …)  در قالب تفاهم نامه با مرکز بهداشت و درمان مورخه 13/04/1397 منطقه موتور پمپ شهید سلیمانی،برگزاری دوره آموزشی با موضوع بیماریهای دامی و واکسیناسیون دام در قالب تفاهم نامه با دامپزشکی منطقه موتور پمپ شهید سلیمانی مورخه 13/04/1397،برگزاری دوره آموزشی با موضوع بهداشت و درمان(بهداشت و بیماریها و …) در قالب تفاهم نامه با مرکز بهداشت و درمان مورخه 19/04/97 منطقه کیخسروی ،دوره آموزشی با موضوع بیماریهای دامی در قالب تفاهم نامه با اداره دامپزشکی مورخه 19/04/97 منطقه کیخسروی،دوره آموزشی با موضوع پرورش زنبور عسل در قالب تفاهم نامه با مدیریت جهاد کشاورزی مورخه 27/04/97 منطقه درغستان،دوره آموزشی با موضوع بیماریهای دامی و واکسیناسیون دامی در قالب تفاهم نامه با اداره دامپزشکی مورخه 27/04/97 منطقه درغستان،دوره آموزشی با موضوع بیماریها و بهداشت در قالب تفاهم نامه با مرکز  بهداشت و درمان مورخه 27/04/97 منطقه درغستان

پرداخت 3 فقره پرداختی تسهیلات خرد مشاغل خانگی جمعاً به مبلغ 000/000/30 ریال از محل صندوق خرد زنان عشایر شماره یک شهرستان

 

عملکرد شرکت تعاونی عشایری شهرستان بردسیر در تیرماه سال 97

نهاده و ارزاق عملکرد شبکه

جو

(تن)

سبوس

(تن)

کنسانتره

(تن)

کپسول گاز

(عدد)

نفت سفید

(لیتر)

آرد

(تن)

ذرت

(تن)

سایر با ذکر نام

شرکت

91

47

10

500

52

38

خرید و فروش سایر نهاده های دامی 12 تن

بیمه دام

700 رأس

بیمه روستائیان عشایر

15 نفر (تمدید)

برگزاری جلسات

یک جلسه

 

دیدگاهتان را بنویسید