به گزارش روابط عمومی اداره کل به نقل از رئیس اداره امورعشایر شهرستان بردسیر عملکرد شهریور ماه این اداره به شرح ذیل میباشد:

ابرسانی سیار به میزان 450 مترمکعب جهت 500خانوار عشایر

تیغ زنی راه های عشایری مناطق:  تیغ زنی جاده منطقه عشایری بیداندر 12 کیلومتر ، تیغ زنی مسیر راه موتور پمپ بلوچ ها تا دو راهی بنکوهیه 7 کلومتر، تیغ زنی مسیر دوراهی منطقه بنکوهیه تا امامزاده 25 کیلومتر، تیغ زنی مسیر منطقه کیخسروی تا خیرآباد 2 کیلومتر ،تیغ زنی مسیر خیر آباد تا سغرچوئیه 9 کیلومتر، تیغ زنی مسیر آب باد خدادادی تا سغرچوئیه 4 کیلومتر، تیغ زنی مسیر آب گرم تا بیدزال 9 کیلومتر، تیغ زنی مسیر رودخانه تا منطقه اورت گرامی ولیشاهی 5 کیلومتر، تیغ زنی مسیر رودخانه تا منطقه اورت گرامی ولیشاهی 5 کیلومتر، تیغ زنی مسیر فرهادی تا الله آباد 5 کیلومتر  جهت بهره مندی صد خانوار عشایری…

تجهیز کامل چاه بهرامجرد شامل نصب  17 لوله 6 متری دو اینچ، یک عدد شافت دو اینچ، 120 منر کابل  با اندازه 6*3، کانکس فلزی 3*2 و سیمان نمودن کف کانکس جهت بهره مندی 20 خانوار عشایری

شرکت در جشنواره سیب و گلاب  و برپائی سیاه چادرهای عشایری همراه با عرضه محصولات لبنی و صنایع دستی عشایر

پرداخت 2 فقره پرداختی تسهیلات خرد مشاغل خانگی جمعاً به مبلغ 000/000/20 ریال از محل صندوق خرد زنان عشایر شماره یک شهرستان

عملکرد شرکت تعاونی عشایری شهرستان بردسیر درشهریور  سال 97

نهاده و ارزاق عملکرد شبکه

جو

(تن)

سبوس

(تن)

کنسانتره

(تن)

کپسول گاز

(عدد)

نفت سفید

(لیتر)

آرد

(تن)

ذرت

(تن)

سایر با ذکر نام

شرکت

200

48

15

4600

50

26

خرید و فروش سایر نهاده های دامی 27 تن

 

بیمه دام 600 رأس

 

بیمه عشایر 15 نفر (تمدید)

 

برگزاری جلسات یک جلسه

 

 

دیدگاهتان را بنویسید